Vriend van De Wildenborch

De Wildenborch is een van de weinige nog particulier bewoonde buitenplaatsen in de Achterhoek. Vele particuliere buitenplaatsen worden niet meer bewoond of zijn verbouwd, vaak voor commerciële doeleinden. Om dergelijke scenario’s te voorkomen zijn Kasteel De Wildenborch en het landgoed ondergebracht in de familiestichting ‘Stichting De Wildenborch’. Deze ANBI-stichting heeft de instandhouding van het ‘historisch landgoed De Wildenborch te Vorden’ als doel. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van het landgoed? Word dan Vriend! Dankzij de Vrienden van De Wildenborch is bijvoorbeeld in 2020 de indrukwekkende karpervijver uitgebaggerd waardoor deze waterpartij er nu weer schitterend uitziet. 

Supporter

€ 25,-

per persoon / jaar

 • €35,-  voor 2 personen (zelfde adres)
 • Gratis toegang Open Tuinendagen
 • Nieuwsbrief

Vriend

€ 35,-

per persoon / jaar

 • €55,-  voor 2 personen (zelfde adres)
 • Gratis toegang Open Tuinendagen
 • Uitnodiging Vriendenbijeenkomst
 • Nieuwsbrief

Hartsvriend

€ 65,-

per persoon / jaar

 • €95,-  voor 2 personen (zelfde adres)
 • Gratis toegang Open Tuinendagen
 • Uitnodiging Vriendenbijeenkomst
 • Nieuwsbrief

Vriend voor het leven

€ 450,-

per persoon éénmalig

 • €600,-  voor 2 personen (zelfde adres)
 • Gratis toegang Open Tuinendagen
 • Uitnodiging Vriendenbijeenkomst
 • Nieuwsbrief

Word ook Vriend

Vrienden worden doet u door middel van het invullen en verzenden van het online aanmeldformulier. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. In het aanmeldformulier geeft u aan welke vriendschap u kiest. Bij het aanmelden dient u akkoord te gaan met de voorwaarden. De bij ons aangeleverde gegevens gebruiken wij overeenkomstig onze privacyverklaring

NB bij aanmelding na 1 november, wordt u automatisch Vriend in het daaropvolgende jaar. 

Ja, ik word 'Vriend van de Wildenborch'
Selecteer een vriendschap
Supporter (1 volwassene € 25,00)
Supporter (2 volwassenen € 35,00)
Vriend (1 volwassene € 35,00 per kalenderjaar)
Vriend (2 volwassenen € 55,00 per kalenderjaar)
Hartsvriend (1 volwassene € 65,00 per kalenderjaar)
Hartsvriend (2 volwassenen € 95,00 per kalenderjaar)
Vriend voor het leven (1 volwassene € 450,00 eenmalig)
Vriend voor het leven (2 volwassenen € 600,00 eenmalig)
Titel
Kies een optie
Optie 1
Optie 2
Titel
Titel

Vriendenbijeenkomst
Één keer per jaar wordt een speciale activiteit of bijeenkomst georganiseerd voor Vrienden als dank voor hun steun. Zij worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief voor Vrienden.  

Nieuwsbrief
Onze Vrienden houden wij graag op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen rondom De Wildenborch. Daarvoor gebruiken wij de nieuwsbrief (via e-mail).

Betaling
U betaalt voor een heel kalenderjaar en geeft hiervoor een doorlopende machtiging af (automatische incasso). Uw vriendenbijdrage wordt - tot wederopzegging - jaarlijks afgeschreven. De afschrijving vindt in de maand juli plaats. Indien u zich na juli doch vóór 1 november aanmeldt, vindt de afschrijving eind oktober plaats. Als u Vriend wordt op of na 1 november wordt u automatisch Vriend voor het eropvolgende jaar. U betaalt in dat geval dus niets voor het nog lopende jaar waarin u Vriend geworden bent. Indien u ‘Vriend voor het leven’ wordt, vindt de afschrijving slechts eenmalig plaats.  

Wijzigen of opzeggen
Voor wijziging van uw gegevens of het opzeggen van de vriendschap kunt u een e-mail sturen naar vrienden@wildenborch.nl. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 31 december bij ons binnen te zijn. 

Schenkingen
Naast, of in plaats van, uw vriendenbijdrage zijn natuurlijk ook (eenmalige) schenkingen van harte welkom. U kunt dit doen op bankrekening NL97FVLB0699654130 ten name van Stichting De Wildenborch te Vorden. Omdat De Wildenborch over een culturele ANBI-status beschikt, zijn giften volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Adresgegevens

De Wildenborch
Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden