Kasteel De Wildenborch

De Wildenborch (burcht in het wilde moeras), zoals dat nu te zien is, lijkt in niets meer op de sterke middeleeuwse vesting die tot in de zeventiende eeuw een grote defensieve betekenis had. Kasteel De Wildenborch lag in een waterrijk en wild, moerassig gebied en die ligging maakte van het versterkte huis een bijna onneembare vesting. Aangenomen wordt dat het huis oorspronkelijk uit een sterke, vierkante woontoren bestond, omgeven door een moerassig, meermalen omgracht terrein. Alleen de huidige toren van het kasteel bevat nog resten van de in oorsprong middeleeuwse voorpoort.

Eerste vermelding

De oudste vermelding dateert van 1371, als de Wildenborch in het bezit is van roofridder Sweder Rodebaert van Wisch († 1410). In 1427 wordt een Hendrik van Wisch genoemd als bezitter. De oudst bekende leenakte is van 1449. Het kasteel blijft lange tijd in handen van het geslacht van Wisch. De opeenvolgende heren leefden in een politiek rumoerige tijd en kwamen herhaaldelijk in gewapend conflict met de steden Zutphen en Deventer en met de hertog van Gelre. Er zijn in 1490 en in de periode 1506-1508 verschillende vergeefse belegeringspogingen gedaan. Vanaf 1523 legt de hertog van Gelre een vaste bezetting op het kasteel en hij verblijft er zo nu en dan ook zelf. Het geslacht van Wisch sterft in 1541 in de mannelijke lijn uit. Via een vrouwelijke erfgename komt het kasteel in handen van het geslacht van Limburg Stirum.

Verbouwingen & Veranderingen

In de loop der eeuwen zijn er verschillende verbouwingen geweest. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw is het snel in verval geraakt, waarna het in 1700 werd verkocht. Van het kastelencomplex was toen alleen nog maar de bewoonbare poorttoren overgebleven. Na verschillende bezitswisselingen werd de Wildenborch in 1757 geveild. Het is de kopers waarschijnlijk alleen te doen geweest om de vijfduizend eiken die op het terrein stonden. Nadat deze geveild waren, werd het landgoed in 1768 opnieuw verkocht. In 1780 kochten Damiaan Hugo Staring en diens echtgenote Sophia Wynanda Verhuell de Wildenborch. Het landgoed moet toen ca. 600 ha. groot zijn geweest.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!