ANBI-status van De Wildenborch 

Stichting de Wildenborch is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI stichting moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben. Een ANBI stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting. Giften aan een ANBI stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Voor meer informatie over ANBI stichtingen, kunt u de betreffende website van de Belastingdienst raadplegen. 

Naam: Stichting de Wildenborch
Fiscaal nummer: 003672517
KvK nummer: 41038014

Contactgegevens
Mevrouw J.C. van de Plassche-Staring, voorzitter
Wildenborchseweg 20 7251 KG Vorden
E mail: info@wildenborch.nl 
Website: www.wildenborch.nl

Bestuur van de stichting
Mevrouw  J.C. van de Plassche-Staring, voorzitter
De Heer E.K. van de Plassche, penningmeester
De Heer Drs. M.G.E. van de Plassche, secretaris
Mevrouw Drs. H.M. van Kooij - van de Plassche, lid
De Heer Ir. G.W. van Hoogevest, lid
De heer Ir. A.H. graaf Schimmelpenninck, lid
Mevrouw Drs. E.E. Roest Crollius-van de Plassche, lid

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding, anders dan reiskosten.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de instandhouding van het historisch landgoed De Wildenborch te Vorden, gemeente Bronckhorst, welk landgoed valt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Het Huis en bouwhuis zijn monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988.

Verslag activiteiten
Stichting de Wildenborch ontplooit diverse activiteiten om gelden te genereren voor het onderhoud van Huis en tuin. Zo zijn er een aantal open tuinendagen en worden er op aanvraag rondleidingen verzorgd voor tuinclubs, familiereünies ed. Verder worden plantjes en open haardhout verkocht. Daarnaast wordt de tennisbaan verhuurd aan diverse groepen. Enkele malen per jaar vinden er concerten plaats.

Financiële verantwoording
De oprichters van de stichting doneerden in 1976 een startkapitaal in de hoop daarmee het voortbestaan van de Wildenborch mogelijk te maken. Dankzij deze gedachte en dankzij het goede beheer van het kapitaal is de financiële positie gezond te noemen, ook na ingrijpende, noodzakelijke renovatiewerkzaamheden in het afgelopen decennium. Tevens is het zo dat voor het kostbare reguliere onderhoud van huis en tuin op zeer beperkte schaal subsidie wordt ontvangen van het Rijk. Het overgrote deel wordt uit eigen middelen gefinancierd. Een terughoudend beleggingsbeleid is daarom geboden om ook toekomstige generaties de mogelijkheid te geven dit cultureel erfgoed te behouden. De penningmeester geeft desgewenst nadere informatie, neem hiervoor contact op. 

Balans & verlies- en winstrekening
Klik hier voor de balans en de verlies- en winstrekening over 2019.  

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!