Beheer & behoud 

In Nederland waren er ruim een eeuw geleden meer dan 6.000 buitenplaatsen. Daar zijn er nog slechts zo’n 600 van over. De helft is in handen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de 12Landschappen. Vaak zijn dat thans musea, hotels of conferentieoorden. Er zijn dus nog zo’n ruim 300 buitenplaatsen in particulier bezit. Soms is dat een persoonlijk bezit, maar vaak hebben de families er een stichting (zoals de Wildenborch) of een B.V. van gemaakt.

Het unieke van een particuliere buitenplaats is dat het huis en de omliggende gronden nog de functie hebben, waarvoor ze oorspronkelijk voor waren bedoeld. Je herkent in deze huizen de eigen(aardig)heid van de respectievelijke eigenaren. Het is onvervangbaar cultureel erfgoed, waar we trots op moeten zijn. Hoewel de overheid het belang van de buitenplaatsen onderkent, zijn er (te) weinig subsidiemogelijkheden. Vele particuliere buitenplaatsen hebben grote moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Stichting De Wildenborch

In 1976 hebben Adolph Staring en zijn vrouw – in overleg met hun neef Damiaan Staring – de Wildenborch ondergebracht in een familiestichting met de volgende doelstelling: Het in het algemeen belang instandhouden van het historisch landgoed ‘De Wildenborch’ te Vorden. De beide stichters doneerden een startkapitaal in de hoop daarmee het voortbestaan van de Wildenborch mogelijk te maken. Dankzij deze gedachte en het goede beheer van het kapitaal is de financiële positie van de stichting gezond te noemen, ook na de ingrijpende renovatie werkzaamheden. Echter, de bank- en kredietcrisis hebben ook hun weerslag gehad op het vermogen van de stichting. Voorzichtigheid is dus geboden.

Stichting De Wildenborch is lid van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL), de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) en Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

Toekomstplannen

In 2018 is het Bosket (het 17 ha. grote parkbos, dat in 2016 werd aangekocht van Geldersch Landschap en Kasteelen) ingrijpend gerenoveerd; mede dankzij een subsidie van de provincie Gelderland.

De komende jaren zullen plannen worden gemaakt en geëfectueerd op het gebied van energiebesparing (zonnepanelen). Voorts is door het Waterschap Rijn & IJssel onderzoek gedaan en zijn maatregelen getroffen om de (te lage) waterstand op het landgoed te verhogen middels het project ' natte natuur', onderdeel van de 'Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek'. Stichting de Wildenborch werkt hierbij nauw samen met het waterschap. Lees meer over het watersysteem op De Wildenborch in een interview met Louisa Remesal, omgevings­manager bij water­schap Rijn en IJssel. In het Ledenmagazine 'Rabo & Co' van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek verscheen in de zomer van 2023 tevens een artikel 'Elke druppel moet de grond in'

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Adresgegevens

De Wildenborch
Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden