Bestuur Stichting De Wildenborch

Het bestuur van Stichting De Wildenborch bestaat uit zeven regenten: vijf familieleden en twee personen die uit hoofde van hun beroep of anderszins expertise bezitten die voor een goed beheer van de Wildenborch van belang is. Het College van Regenten bestaat thans uit: mevrouw J.C. van de Plassche-Staring, voorzitter; de heer E.K. van de Plassche, penningmeester; de heer Drs. M.G.E. van de Plassche, secretaris; drs. H.M. van Kooij - van de Plassche, lid; de heer H. Hoogeveen MA, lid; Ir. A.H. Graaf Schimmelpenninck, lid en mevrouw Drs. E.E. Roest Crollius - van de Plassche, lid.

Tuinteam

In dienst van de stichting zijn de tuinbaas André Mensink en Sigrid Lievestro. Zij werken regelmatig met vrijwilligers en stagiaires op De Wildenborch.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Adresgegevens

De Wildenborch
Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden