Bestuur Stichting De Wildenborch

Het bestuur van Stichting De Wildenborch bestaat uit zeven regenten: vijf familieleden en twee personen die uit hoofde van hun beroep of anderszins expertise bezitten die voor een goed beheer van de Wildenborch van belang is. Het College van Regenten bestaat thans uit: mevrouw J.C. van de Plassche-Staring, voorzitter; de heer E.K. van de Plassche, penningmeester; de heer Drs. M.G.E. van de Plassche, secretaris; drs. H.M. van Kooij - van de Plassche, lid; de heer H. Hoogeveen MA, lid; Ir. A.H. Graaf Schimmelpenninck, lid en mevrouw Drs. E.E. Roest Crollius - van de Plassche, lid.

Tuinteam

In dienst van de stichting zijn de tuinbaas en zijn vrouw Bart en Alma van der Schoot-Amelink, alsmede Rick Kelder. Als vrijwilliger is Erik Klein Brinke parttime werkzaam op de Wildenborch. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van stagiaires.

Van links naar rechts: Erik Klein Brinke, Bart en Alma van der Schoot-Amelink en Rick Kelder. 

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief!