Januskoppen

Twee vrijwel identieke koppen met krullend haar, snor en flinke neuzen die aanvankelijk met de achterhoofden tegen elkaar stonden (de achterkanten zijn plat). De afgebeelde man is Caspar de Robles, (stadhouder van Leeuwarden van 1572 tot 1576), onder wiens leiding de zeedijk bij Harlingen werd versterkt. De dijk was in twee gelijke delen verdeeld, waarvan het gedeelte ten noorden van Harlingen door de binnendijkers en dat ten zuiden door de buitendijkers moest worden onderhouden. In 1576 is het monument op de zeedijk bij Harlingen gezet, met een kop naar het zuiden en een kop naar het noorden. Dit is een zandstenen kopie van de koppen, de originelen zijn in depot in het Fries Museum.

Adresgegevens

De Wildenborch
Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden